taxi
or
bus
Person

CHOOSE WHAT SUITS YOU BEST!

TAXIS

Riga International Airport passengers can hire a taxi on the driveway immediately outside the exit from the Arrivals Terminal.
The ride from the airport to Central Riga takes about 20 minutes depending on how busy traffic is.

Ride Fare

You can pay for your taxi ride after the trip at a rate set by your carrier. Legislation also allows service providers to offer fixed-price pre-payment vouchers to customers.

Rates

Please note!
Taxi fare rates may vary and they have no maximum limit, so we recommend that you find out the price of your trip before you hire one:

 • Ask! Taxi drivers are obliged to provide you with clear and precise information about the rates according to which the fare will be calculated and about any extra charge for an additional service provided separately from the transport service.

 • Make sure! The special airport rate should be shown on the price list in the taxi salon on the front panel on the passenger side.

 • Compare! Ask different companies how much a ride in one of their taxis rates and choose the one you prefer!

Pre-payment Vouchers

For more information regarding pre-payment vouchers, please contact state licensed taxi providers.

PUBLIC TRANSPORT

The public transport stop is 300 metres from the Arrivals Terminal, immediately beyond the car park. Follow the Public Transport signs!

Bus No. 22

Bus No. 22
Stops:
Stops:
Hotel Māra
SC Spice
Slokas Street
Uzvaras Boulevard
National Library
Vecriga
Bus Station
Central Railway Station, etc.

Express Minibus No. 322

Express Minibus No. 322
Stops:
Stops:
Hotel Māra
SC Spice
Slokas Street
Uzvaras Boulevard
National Library
Vecriga
Bus Station
Central Railway Station, etc.

Express Minibus No. 341

Express Minibus No. 341
Stops:
Stops:
Zolitude
Imanta
Anninmuizas Boulevard
Jurmalas gatve
Kurzemes Prospect
Botanical Garden
Kipsala
Art Museum
Esplanade, etc.

TICKET PRICE

Single ticket EUR 1,15 (advance), EUR 2,00 (if bought from the driver).
3-day ticket EUR 10,00 (all routes)
5-day ticket EUR 15,00 (all routes), EUR 9,00 (one route)
24h ticket EUR 5,00 (all routes)

PURCHASING TICKETS

Tickets can be purchaset at the Airport's Information Office (Arrivals E), “Narvesen” shops (on the 1st and 2nd floor) and ticket vending machine at the bus stop.

TIMETABLE

At the bus stops or here

PUBLIC TRANSPORT

INTERNATIONAL PASSENGER TRANSPORT FROM RIX

INTERNATIONAL PASSENGER TRANSPORT FROM RIX

Lux Express Group

Transports passengers from the airport to Tallinn, Vilnius, Saint Petersburg and Warsaw.
More detailed information, bus timetables and ticket purchase terms and conditions can be found here

Tolimojo keleivinio transporto kompanija

Transports passengers from the airport to Vilnius, Tallinn, Minsk and Warsaw.
More detailed information, bus timetables and ticket purchase terms and conditions can be found here

Ollex

Transports passengers from the airport to Siauliai and Klaipeda.
More detailed information, bus timetables and ticket purchase terms and conditions can be found here

Kautra

Transports passengers from the airport to Kaunas.
More detailed information, bus timetables and ticket purchase terms and conditions can be found here

Klaipedos autobusu parkas

Transports passengers from the airport to Klaipeda.
More detailed information, bus timetables and ticket purchase terms and conditions can be found here

Dautrans

Transports passengers from the airport to Daugavpils and Viciebsk.
More detailed information, bus timetables and ticket purchase terms and conditions can be found here

FOR SERVICE PROVIDERS

FOR CARRIERS

From 15 September 2019, the taxi line by the Riga International Airport’s Arrivals Terminal has been designated as a territory provided for Riga International Airport’s public purposes, access to which has been restricted to the provision of commercial passenger transportation by taxi and where the flow of traffic needs to be organized and a taxi service offering must be provided in accordance with demand. Only taxi service providers, who have received a special license card are entitled to provide services within this territory.
Information about requirements and the procedures for receiving a license can be found here on Riga Planning Region’s homepage. In accordance with Cabinet Regulation No.405 of 27 August 2019 “Regulations Regarding Commercial Passenger Transportation by Taxi”, Riga International Airport has stipulated procedures according to which carriers will be provided with access to the territory.

FOR VOUCHER TRADERS

To start selling taxi service vouchers at Riga International Airport, please contact the airport’s commercial space operator SIA TAV Latvija.

REGULATIONS

Noteikumi par kārtību, kādā pārvadātājiem tiek nodrošināta piekļuve lidostas “Rīga” ierobežotas piekļuves teritorijai pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru pakalpojuma sniegšanai
Mārupes novadā 2019.gada 13.septembrī
Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 27.augusta noteikumu Nr.405 ”Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru” (turpmāk – MK noteikumi) 81.3. punktu, kas nosaka, ka Valsts akciju sabiedrība “STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA”” (turpmāk - Lidosta) publicē tīmekļvietnē informāciju par kārtību, kādā pārvadātājiem tiek nodrošināta piekļuve Lidostas noteiktajai starptautiskās lidostas “Rīga” publiskiem mērķiem paredzētajai teritorijai, kurai noteikta ierobežota piekļuve pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru (turpmāk - pārvadājumu pakalpojums) sniegšanai un kurā nepieciešams organizēt transporta plūsmu un nodrošināt taksometru pakalpojuma piedāvājumu atbilstoši pieprasījumam (turpmāk – Teritorija).

 1. Teritorija atrodas Lidostas īstermiņa autostāvvietas P1 vistuvāk ielidošanas termināliem esošajā daļā ar trīs kustības joslām. Teritorijai ir diennakts piekļuve. Teritorijas atrašanās vieta un izvietojums ir norādīta šo noteikumu pielikumā Nr.1 pievienotajā informatīvajā kartē, kas ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa.
 2. Apstāšanos un pasažieru uzņemšanu Teritorijā drīkst veikt tikai no Teritorijas malējām kustības joslām, ievērojot savstarpēji secīgu pārkārtošanās principu (“rāvējslēdzēja” principu)
 3. Pārvadājumu pakalpojuma sniegšana Teritorijā ir atļauta tikai tiem transportlīdzekļiem, kas MK noteikumu norādītajā kārtībā ir saņēmuši speciālās licences kartītes pārvadājumu pakalpojumam Teritorijā. Vairāk informācijas par speciālo licences kartīšu izsniegšanas kārtību var saņemt Rīgas plānošanas reģiona interneta vietnē http://rpr.gov.lv/.
 4. Iekļūšana Teritorijā tiek organizēta ar satiksmes organizācijas un tehniskajiem līdzekļiem: transportlīdzekļa valsts numura zīmes atpazīšanas kamerām, iebraukšanas un izbraukšanas termināliem, kā arī iebraukšanas un izbraukšanas barjerām.
 5. Iebraukšana Teritorijā ir atļauta tikai pēc transportlīdzekļa valsts numura zīmes atpazīšanas. Gadījumā, ja pēc transportlīdzekļa valsts numura zīmes atpazīšanas transportlīdzeklim ir liegta iebraukšana Teritorijā, transportlīdzekļa vadītāja pienākums ir nekavējoties atbrīvot brauktuvi.
 6. Transportlīdzekļiem ir aizliegts iebraukt Teritorijā, ja tās malējās kustības joslas, kas paredzētas priekš apstāšanās un pasažieru uzņemšanas, ir aizņemtas. Šādā gadījumā, transportlīdzekļiem, kas ir saņēmuši speciālo licences kartīti pārvadājumu pakalpojumam Teritorijā, pirms iebraukšanas Teritorijā ir tiesības uzgaidīt transportlīdzekļu uzgaidīšanas zonā Torņa ielā, Mārupes novadā (posmā starp Ziemeļu un Pilotu ielām), kas norādīta Pielikumā Nr.1 pievienotajā informatīvajā kartē, līdz Teritorija tiek atbrīvota un ir iespējams tajā iebraukt.
 7. Par iebraukšanu Teritorijā tiek piemērota vienreizēja iebraukšanas maksa EUR 2,00 (divi euro un 00 centi) apmērā, ieskaitot PVN, kuras apmaksu ir jāveic pirms izbraukšanas no Teritorijas.
 8. Iebraukšanas maksu var veikt Teritorijā uzstādītajos apmaksas automātos (automātu atrašanās vietas norādītas pielikumā Nr.1 pievienotajā informatīvajā kartē) skaidrā naudā, ar bankas maksājumu karti vai ar mobilo aplikāciju palīdzību.
 9. Lidosta un kontroles institūcijas kontrolē pārvadājumu pakalpojuma sniegšanu reglamentējošo normatīvo aktu un prasību, kas noteiktas pārvadājumu pakalpojuma sniegšanai Teritorijā, izpildi. Pārkāpumu gadījumā Lidosta nekavējoties informē institūciju, kura izsniegusi speciālo licences kartīti.
 10. Pārvadājumu pakalpojuma sniegšanu reglamentējošo normatīvo aktu un prasību kontrolei Lidosta veic transportlīdzekļu īpašnieku/turētāju/faktisko lietotāju datu apstrādi ar tehniskajiem līdzekļiem. Ar detalizētu informāciju par datu apstrādi – privātuma politiku, var iepazīties Lidostas interneta vietnē www.riga-airport.com sadaļā “Privātuma politika”.
 11. Šie noteikumi ir publicēti Lidostas tīmekļvietnē: www.riga-airport.com. Lidostai ir tiesības vienpusēji grozīt šos noteikumus. Grozījumi stājas spēkā pēc publicēšanas Lidostas tīmekļvietnē.
 12. Šie noteikumi ir saistoši un attiecas uz visiem pārvadātājiem, kuri sniedz pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru Teritorijā.
 13. Par šo noteikumu neievērošanu pārvadātāji ir atbildīgi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 14. Jautājumos par piekļuvi Teritorijai, apmaksas kārtību un iespējām, lūdzam sazināties ar Lidostas darbinieku - autostāvvietu operatoru pa tālruni: +371 67668240 vai e-pastu: parking@riga-airport.com.
  Šie noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. decembrī.
Map

FAQ

How much does a ride to the city cost?

Rates offered by taxi service providers for a ride to the city centre may vary. Therefore, before getting into a taxi, we advise you to find out the fare you can expect to pay for the journey. Taxi drivers are obliged to provide you with clear and precise information about the rates according to which the fare will be calculated and about any extra charge for an additional service provided separately from the transport service. The special airport rate should be shown on the price list in the taxi salon on the front panel on the passenger side.

Where can I buy vouchers?

Currently, voucher sales at the airport are not provided by any service provider.

How much does a voucher cost?

The price of a voucher is set by each taxi service provider. Therefore, prices of vouchers for a ride to one and the same destination may differ.

Can I travel in any taxi with the voucher I bought?

You can only travel in the relevant carrier’s taxi using the voucher you bought.