taxi
VAI
bus
Person

IZVĒLIES SEV ĒRTĀKO!

TAKSOMETRI

Darbam lidostā “Rīga” licencētos taksometrus, kas garantē augstu pakalpojumu kvalitāti un caurspīdīgu cenu politiku, pasažieri var nolīgt brauktuvē, kas atrodas uzreiz pie izejas no atlidošanas termināļa. Lidostas teritorijā pakalpojumus sniedz arī citi taksometru pārvadātāji, kā arī iespējams izsaukt taksometru, izmantojot kādu no mobilajām aplikācijām.
Brauciens no lidostas līdz Rīgas centram atkarībā no satiksmes intensitātes ilgst vidēji 20 minūtes.

Maksa par braucienu

Par braucienu ar taksometru jūs varat samaksāt pēc brauciena atbilstoši pārvadātāja noteiktajam tarifam. Tarifu veido maksa par iekāpšanu, maksa par attālumu un maksa par brauciena laiku. Ar pārvadātāju tarifiem jūs varat iepazīties šeit.

Tarifi

Ņemiet vērā!
Informācija par taksometru apvienībām, kam ir izsniegtas licences darbam lidostā “Rīga”, un to tarifiem ir atrodama šeit. Tarifs braucienam uz pilsētas centru ir vienāds visiem attiecīgā zīmola taksometriem.
Pārējo taksometru tarifi var būt atšķirīgi, un tiem nav noteikta maksimālā robeža, tādēļ iesakām noskaidrot brauciena cenu pirms nolīgšanas.

 • Jautājiet! Taksometra vadītājam ir pienākums sniegt jums skaidru un precīzu informāciju par tarifiem, kas tiks piemēroti braukšanas maksas aprēķinā, un papildu maksu par papildpakalpojumu, kas sniegts atsevišķi no pārvadājumu pakalpojuma.

 • Pārliecinieties! Tarifam braucienam no lidostas jābūt norādītam cenrādī taksometra salonā uz priekšējā paneļa pasažiera pusē.

 • Salīdziniet! Vaicājiet tarifu dažādu pārvadātāju taksometriem un izvēlieties sev tīkamāko!

Priekšapmaksas vaučeri

Normatīvajos aktos ir paredzēta iespēja taksometru pakalpojumu sniedzējiem piedāvāt klientiem priekšapmaksas vaučerus par fiksētu cenu. Par priekšapmaksas vaučeru cenām, noteikumiem un to iegādi aicinām vērsties pie darbam lidostā “Rīga” licencētajiem taksometru pakalpojumu sniedzējiem

Sabiedriskais transports

Sabiedriskā transporta pietura ir 300 metru attālumā no atlidošanas termināļa − uzreiz aiz autostāvvietas. Sekojiet norādēm “Sabiedriskais transports”!

22. AUTOBUSS

22. AUTOBUSS
Pieturvietas:
Pieturvietas:
Priežkalni
TC “Spice”
Slokas iela
Uzvaras bulvāris
Nacionālā bibliotēka
Vecrīga
Autoosta
Stacijas laukums u. c.

BIĻEŠU CENAS

1 brauciena cena EUR 1,15 (iepriekšpārdošanā), EUR 2,00 (pērkot pie autobusa vadītāja)
3 dienu biļete EUR 10,00 (visi maršruti)
5 dienu biļete EUR 15,00 (visi maršruti), EUR 9,00 (viens maršruts)
24h biļete EUR 5,00 (visi maršruti)

BIĻEŠU IEGĀDE

Biļeti var iegādāties tiešsaistē “Rīgas satiksme” mobilajā aplikācijā. Uzzini vairāk šeit.
Biļetes iespējams iegādāties arī lidostas terminālī “Narvesen” veikalos (pie izejas no atlidošanas zāles E 1. stāvā un reģistrācijas zālē 2. stāvā), kā arī biļešu automātā pieturā.

KUSTĪBAS SARAKSTI

Pieturvietās un šeit

Sabiedriskais transports

STARPVALSTU SATIKSME NO RIX

STARPVALSTU SATIKSME NO RIX

Lux Express Group

Veic pasažieru pārvadājumus no lidostas uz uz Tallinu, Viļņu, Pēterburgu un Varšavu.
Plašāka informācija, autobusu kursēšanas saraksti un biļešu iegādes nosacījumi šeit

Tolimojo keleivinio transporto kompanija (TOKS)

Veic pasažieru pārvadājumus no lidostas uz Viļņu, Tallinu, Minsku un Varšavu.
Plašāka informācija, autobusu kursēšanas saraksti un biļešu iegādes nosacījumi šeit

Ollex

Veic pasažieru pārvadājumus no lidostas uz Šauļiem un Klaipēdu.
Plašāka informācija, autobusu kursēšanas saraksti un biļešu iegādes nosacījumi šeit

Kautra

Veic pasažieru pārvadājumus no lidostas uz Kauņu.
Plašāka informācija, autobusu kursēšanas saraksti un biļešu iegādes nosacījumi šeit

Klaipedos autobusu parkas

Veic pasažieru pārvadājumus no lidostas uz uz Klaipēdu.
Plašāka informācija, autobusu kursēšanas saraksti un biļešu iegādes nosacījumi šeit

Dautrans

Veic pasažieru pārvadājumus no lidostas uz Daugavpili un Vitebsku.
Plašāka informācija, autobusu kursēšanas saraksti un biļešu iegādes nosacījumi šeit

FLIXBUS

Veic pasažieru pārvadājumus no lidostas uz Tallinu un Varšavu.
Plašāka informācija, autobusu kursēšanas saraksti un biļešu iegādes nosacījumi šeit

Pakalpojumu sniedzējiem

PĀRVADĀTAJIEM

No 2019. gada 15. septembra lidostas “Rīga” atlidošanas terminālim tuvākā brauktuve ir noteikta par starptautiskās lidostas “Rīga” publiskiem mērķiem paredzēto teritoriju, kurai noteikta ierobežota piekļuve pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru sniegšanai un kurā nepieciešams organizēt transporta plūsmu un nodrošināt taksometru pakalpojuma piedāvājumu atbilstoši pieprasījumam. Tiesības sniegt pakalpojumus šajā teritorijā ir tikai taksometru pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir saņēmuši speciālu licences kartīti.
Informācija par prasībām un licenču saņemšanas kārtību atrodama Rīgas plānošanas reģiona mājaslapā šeit
Saskaņā ar 2019. gada 27. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 405 “Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru” lidosta “Rīga” ir noteikusi kārtību, kādā pārvadātājiem tiek nodrošināta piekļuve teritorijai.

Vaučeru tirgotājiem

Lai uzsāktu taksometru pakalpojumu vaučeru tirdzniecību lidostā “Rīga”, lūdzam sazināties ar lidostas komercplatību operatoru SIA “TAV Latvia”, sūtot e-pastu uz [email protected].

Noteikumi

Valsts akciju sabiedrības "STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA"" noteikumi par kārtību, kādā pārvadātājiem tiek nodrošināta piekļuve starptautiskās lidostas "Rīga" ierobežotas piekļuves teritorijai pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru pakalpojuma sniegšanai

Mārupes novadā

Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Autopārvadājumu likumu 35.1 pantu un Ministru kabineta 2019.gada 27.augusta noteikumu Nr.405 "Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru" (turpmāk – MK noteikumi) 81.3.punktu, kas nosaka, ka valsts akciju sabiedrība "STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA"" (turpmāk - Lidosta) publicē tīmekļvietnē informāciju par kārtību, kādā pārvadātājiem tiek nodrošināta piekļuve Lidostas noteiktajai starptautiskās lidostas "Rīga" publiskiem mērķiem paredzētajai teritorijai, kurai noteikta ierobežota piekļuve pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru (turpmāk - pārvadājumu pakalpojums) sniegšanai un kurā nepieciešams organizēt transporta plūsmu un nodrošināt taksometru pakalpojuma piedāvājumu atbilstoši pieprasījumam (turpmāk – Teritorija).

 1. Teritorija atrodas Lidostas īstermiņa autostāvvietas P1 vistuvāk ielidošanas termināliem esošajā daļā ar trīs kustības joslām. Teritorijai ir diennakts piekļuve. Teritorijas atrašanās vieta un izvietojums ir norādīta šo noteikumu pielikumā Nr.1 pievienotajā informatīvajā kartē, kas ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa.
 2. Apstāšanos un pasažieru uzņemšanu Teritorijā drīkst veikt tikai no Teritorijas malējām kustības joslām, ievērojot rāvējslēdzēja principu.
 3. Pārvadājumu pakalpojuma sniegšana Teritorijā ir atļauta tikai tiem transportlīdzekļiem, kas Autopārvadājumu likuma un MK noteikumu norādītajā kārtībā ir saņēmuši speciālās licences kartītes pārvadājumu pakalpojumam Teritorijā. Vairāk informācijas par speciālo licences kartīšu izsniegšanas kārtību var saņemt Rīgas plānošanas reģiona interneta vietnē http://rpr.gov.lv/.
 4. Iekļūšana Teritorijā tiek organizēta ar satiksmes organizācijas un tehniskajiem līdzekļiem: transportlīdzekļa valsts numura zīmes atpazīšanas kamerām, iebraukšanas un izbraukšanas termināliem, kā arī iebraukšanas un izbraukšanas barjerām.
 5. Iebraukšana Teritorijā ir atļauta tikai pēc transportlīdzekļa valsts numura zīmes atpazīšanas. Gadījumā, ja pēc transportlīdzekļa valsts numura zīmes atpazīšanas transportlīdzeklim ir liegta iebraukšana Teritorijā, transportlīdzekļa vadītāja pienākums ir nekavējoties atbrīvot brauktuvi.
 6. Transportlīdzekļiem ir aizliegts iebraukt Teritorijā, ja tās malējās kustības joslas, kas paredzētas priekš apstāšanās un pasažieru uzņemšanas, ir aizņemtas. Šādā gadījumā, transportlīdzekļiem, kas ir saņēmuši speciālo licences kartīti pārvadājumu pakalpojumam Teritorijā, pirms iebraukšanas Teritorijā ir tiesības uzgaidīt transportlīdzekļu uzgaidīšanas zonā Torņa ielā, Mārupes novadā (posmā starp Ziemeļu un Pilotu ielām), kas norādīta Pielikumā Nr.1 pievienotajā informatīvajā kartē, līdz Teritorija tiek atbrīvota un ir iespējams tajā iebraukt.
 7. Par iebraukšanu Teritorijā tiek piemērota vienreizēja iebraukšanas maksa EUR 2,00 (divi euro un 00 centi) apmērā, ieskaitot PVN, kuras apmaksu ir jāveic pirms izbraukšanas no Teritorijas:
 8. Iebraukšanas apmaksu var veikt Teritorijā uzstādītajos apmaksas automātos (automātu atrašanās vietas norādītas pielikumā Nr.1 pievienotajā informatīvajā kartē) skaidrā naudā, ar bankas maksājumu karti vai ar mobilo aplikāciju palīdzību.
 9. Autovadītājam pašam vai ar citu personu starpniecību aizliegts piedāvāt pārvadājuma pakalpojumu braucienam no Lidostas, ja attiecībā uz autotransporta līdzekli, ar kuru viņš iebraucis Lidostas teritorijā, Autopārvadājumu likumā noteiktajā kārtībā nav izsniegta licences kartīte ar speciālu atzīmi.
 10. Pasažieru sagaidīšanu Teritorijā var veikt tikai ar konkrētu pasažieri/us identificējamu norādi (piemēram, pasažiera vārds, uzvārds vai uzņēmuma, kurš nolīdzis transportlīdzekli pasažiera sagaidīšanai, nosaukumu).
 11. Lidosta un kontroles institūcijas kontrolē pārvadājumu pakalpojuma sniegšanu reglamentējošo normatīvo aktu un prasību, kas noteiktas pārvadājumu pakalpojuma sniegšanai Teritorijā, izpildi. Pārkāpumu gadījumā Lidosta nekavējoties informē institūciju, kura izsniegusi speciālo licences kartīti un/vai kompetento iestādi, kuras kompetencē ir soda piemērošana par Autopārvadājumu likuma pārkāpumu.
 12. Pārvadājumu pakalpojuma sniegšanu reglamentējošo normatīvo aktu un prasību kontrolei Lidosta veic transportlīdzekļu īpašnieku/turētāju/faktisko lietotāju datu apstrādi ar tehniskajiem līdzekļiem. Ar detalizētu informāciju par datu apstrādi – privātuma politiku, var iepazīties Lidostas interneta vietnē www.riga-airport.com sadaļā "Privātuma politika".
 13. Šie noteikumi ir publicēti Lidostas tīmekļvietnē: www.riga-airport.com. Lidostai ir tiesības vienpusēji grozīt šos noteikumus. Grozījumi stājas spēkā pēc publicēšanas Lidostas tīmekļvietnē.
 14. Šie noteikumi ir saistoši un attiecas uz visiem pārvadātājiem, kuri sniedz pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru Teritorijā un Lidostā.
 15. Par šo noteikumu neievērošanu pārvadātāji ir atbildīgi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 16. Jautājumos par piekļuvi Teritorijai, apmaksas kārtību un iespējām, lūdzam sazināties ar Lidostas darbinieku - autostāvvietu operatoru pa tālruni: +371 67668240 vai e-pastu: [email protected].

Šie noteikumi stājas spēkā 2022.gada 01.maijā

Map

FAQ’s

Cik maksā brauciens uz pilsētu?

Taksometru pakalpojumu sniedzēju piedāvātie tarifi braucienam uz centru var atšķirties, tāpēc pirms iekāpšanas taksometrā iesakām vispirms noskaidrot maksu par braucienu. Taksometra vadītājam ir pienākums sniegt jums skaidru un precīzu informāciju par tarifiem, kas tiks piemēroti braukšanas maksas aprēķinā, un papildu maksu par papildpakalpojumu, kas sniegts atsevišķi no pārvadājumu pakalpojuma. Speciālajam lidostas tarifam ir jābūt norādītam cenrādī, kas izvietots taksometra salonā uz priekšējā paneļa pasažiera pusē.

Kur iegādāties vaučerus?

Pašlaik vaučeru tirdzniecību lidostā “Rīga” nepiedāvā neviens pakalpojumu sniedzējs.

Cik maksā vaučers?

Vaučera cenu nosaka katrs taksometru pakalpojumu sniedzējs, tāpēc vaučeru cenas braucienam uz vienu un to pašu galamērķi var atšķirties.

Vai ar iegādāto vaučeru es varu braukt ar jebkuru taksometru?

Ar iegādāto vaučeru jūs varat braukt tikai ar konkrētā pārvadātāja taksometru.